Generalforsamlinger

Havebyen Brønshøjholm

Hf. Brønshøjholm 44A | 2700 Brønshøj | CVR 22409417

105 andelshaver tæt ved Utterslev Mose

Generalforsamlinger

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år

senest 30. april. - næste gang den 24. april 2018.

 

Forslag eller emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i følge foreningens vedtægter §12d skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 14. februar.

 

Indkaldelse med dagsorden sendes/mailes til medlemmerne senest 3 uger før.

 

Fuldmagt findes her

 

Kort nyt:

 

Generalforsamling afholdes

24/4 2018

 

Vel mødt i store sal på Pilegården kl 19.00