Affald

Havebyen Brønshøjholm

Hf. Brønshøjholm 44A | 2700 Brønshøj | CVR 22409417

105 andelshaver tæt ved Utterslev Mose

Affald

 

Storskrald

 

 

NEJ TAK – Dette må IKKE sættes til storskrald

 

 •  Imprægneret træ og pvc

 

 •  Rockwoll, glasuld og lign.

 

 •  Gips og gipsplader, mursten, tagsten, tagpap, tagplader, eternit

 

 •  Mørtel, poser med div. ”filler” og spartel

 

 •  Sanitetsudstyr: f.eks. wc’er og håndvaske af porcelæn

 

 •  Jord, sten, grus, beton

 

 •  Tøj og stof - (Benyt fx, tøjcontainer ved Frederikssundsvej 202)

 

 

JA TAK - Hvad kan sættes til storskrald?

 

 •  Indbo som fx møbler, reoler, gulvtæpper, havemøbler

 

 •  Træ til genanvendelse - Søm, skruer mv, der stikker ud skal fjernes eller bøjes ind

 

 •  Byggeaffald af træ, plast og metal fra gør-det- selv-arbejde

 

 •  Stort elektronik som TV, vaskemaskiner osv.

 

 •  Cykler mærket med seddel: ”fjernes af renovatøren”

 

 

Hvordan skal det sorteres, hvor stort må det være?

 

 •  Sættes ”pænt og ordentligt” så det er let at komme til. Skraldemændene tager det ikke med hvis det roder i en bunke.

 

 •  Sættes indenfor den røde afmærkning. Hvis der ikke er mere plads – så vent.

 

 •  Lange genstande må højst være 150 cm.

 

 •  Ting må ikke stables højere end 120 cm, samt må ikke være tungere end hvad to mand kan håndtere.

 

 •  Mindre genstande skal kommes i klare plastsække.

 

Se i øvrigt kommunens retningslinjer: http://www.kk.dk/indhold/storskrald

 

Kort nyt:

 

Generalforsamling afholdes

29/4 2019

 

Vel mødt i Salen på Pilegården kl 19.00