Generalforsamlinger

Generalforsamlinger

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år

senest 30. april. - næste gang den 24.08  2021..


Forslag eller emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i følge foreningens vedtægter §12d skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 14. februar.


Indkaldelse med dagsorden sendes/mailes til medlemmerne senest 3 uger før.


Fuldmagt findes her


Kort nyt:


Generalforsamling

afholdes


Tirsdag

 24/08 2021

kl. 19.00

Salen på Pilegården