Generalforsamlinger

Havebyen Brønshøjholm

Hf. Brønshøjholm 44A | 2700 Brønshøj | CVR 22409417

105 andelshaver tæt ved Utterslev Mose

Generalforsamlinger

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år

senest 30. april. - næste gang den 29. april 2019..


Forslag eller emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i følge foreningens vedtægter §12d skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 14. februar.


Indkaldelse med dagsorden sendes/mailes til medlemmerne senest 3 uger før.


Fuldmagt findes her


Kort nyt:


Generalforsamling

afholdes

 27/4 2020


AFLYST PÅ GRUND

AF CORONA