Historie & billedarkiv

Havebyen Brønshøjholm

Hf. Brønshøjholm 44A | 2700 Brønshøj | CVR 22409417

105 andelshaver tæt ved Utterslev Mose

Historie

Havebyen Brønshøjholm ligger ved Brønshøj Kirkemose, der er en del af den fredede Utterslev Mose. Havebyen blev stiftet den 30. oktober 1924 - og har således eksisteret i mere end 90 år.


Området, som havebyen blev anlagt på, var ikke tidligere bebygget. Det var blot en del af det store naturområde ved Utterslev Mose. Langs Frederikssundsvej var der en del bebyggelse og småvirksomheder. Nogle af disse mindre virksomheder kørte deres 'skrot' væk og læssede det af forskellige steder i mosen. Men egentlig losseplads har området aldrig været.


I 1924 da havebyen blev anlagt var der færre haver, end der er i dag. Dengang gik havebyens areal helt ned til bredden af Kirkemosen. I 1939 udførte man et mageskifte med Københavns Kommune og havebyen fik yderligere et areal: 'gang 4', der er den sti, der ligger langs Boldklubben Fix's fodboldbaner. Herefter blev antallet af haver de 105, som det er i dag.


Til gengæld for dette areal fik Københavns Kommune den gangsti, der går østligt bag om havebyen, samt et areal langs bredden af Kirkemosen, hvor der nu er anlagt sti. På den måde kom der offentlig adgang rundt om havebyen.


Stien, der går østligt bag om havebyen, er i øvrigt fortsættelsen af den oprindelige Brønshøjholms Allé, der førte over til gården Brønshøjholm, der lå ved det nuværende vejkryds ved Hareskovvej og Mosesvinget. Gården var frem til 1932 en flerlænget gård med stråtag. Gården havde både heste, køer og gæs. Gården lå i sin tid på en halvø – en holm – som strakte sig ud i søen. Heraf har både gården og bakken bagved fået sit navn. Ved nedrivningen af gården blev den ene længe bevaret, og dette bindingsværkshus rummer i dag en udflytterbørnehave.


Miljøkontrollen foretog i 1999 en undersøgelse af evt. forurening i københavnske haveforeninger. Her tog man prøver af jorden samt prøver af frugter og bær. Resultatet var ganske positivt: Brønshøjholm fremkom i de fleste tilfælde nederst på undersøgelsens liste. Dvs. havebyen er stort set ikke forurenet. - Ikke mere end man almindeligvis vil kunne forvente af et hvilket som helst stykke jord i en storby som København. Du kan se hele analysen på Miljøministeriets hjemmeside: klik her. (Se især bilag 2 og bilag 7).


Havebyens medlemmer vedtog ved afstemning i 1999 at blive varig kolonihave, og havebyen kom således under Lov om kolonihaver, der blev vedtaget i Folketinget i 2001.


Siden tænkes videre bearbejdet

Billeder fra havebyen og omegn


Kort nyt:


Generalforsamling

afholdes

 27/4 2020


AFLYST PÅ GRUND

AF CORONA