Huse og byggeri

Havebyen Brønshøjholm

Hf. Brønshøjholm 44A | 2700 Brønshøj | CVR 22409417

105 andelshaver tæt ved Utterslev Mose

Huse og byggeri

Byggeprocedure

For at sikre ensartede regler for alle, samt sikre at naboer kan leve sammen efter eventuelle om- og tilbygninger af husene, skal vedtægternes § 6 følges, når en haveejer ønsker at bygge nyt hus, skur eller i øvrigt bygge omfattende om.


Spørgsmål vedr. byggeri kan naturligvis stilles til bestyrelsen.


Udover de overordnede byggeregler som beskrevet i Hf. Brønshøjholms vedtægter kan det være rart for både nuværende og kommende haveejere at kende arbejdsgangen, før man kan påbegynde en om- til- eller nybygning.


Bestyrelsen har derfor udfærdiget nedenstående orientering, som er det, en haveejer skal levere, før den til enhver tid siddende bestyrelse kan tage stilling til en ansøgning og udstede den fuldmagt, ansøgeren skal bruge for at kunne søge videre hos kommunen.


Københavns Kommune har i de seneste år fundet på flere små ting, som en ansøgning skal indeholde, så nedenstående liste er ikke nødvendigvis fuldkommen, men så tæt på, vi kan komme.


Det, der skal produceres, er:


  1. En plantegning af det nye hus, som det kommer til at se ud. Både den og de øvrige tegninger skal være målfaste og have længde-, bredde, og højdemål påført.. De kan sagtens være håndtegnet på ternet papir, hvis man ikke har adgang til nogle computertyper, men dokumenterne skal altså være målfaste i en eller anden angivet målestok, så kommunen kan lægge en lineal på og måle efter, hvis de har lyst. Og det får de en gang imellem.


  1. En oversigtstegning af det nye hus' placering på grunden. Også målfast og med afstande til skel angivet. Alle bygninger på grunden skal tegnes med; skure, større drivhuse, overdækkede terrasser osv. Det hele tæller ifølge vedtægterne og kommunens regler med i 'det bebyggede areal'. Legehus, cykelhalvtag, brændeskur og den slags småting gør ikke.


  1. Opstalter. Altså det nye hus set fra syd, øst, nord og vest. Også målfaste.


  1. Alle tre ovenstående elementer skal både laves for de gamle/nuværende hus/bygninger og de nye/kommende. Dette er et forholdsvis nyt tiltag fra kommunen, så de kan sammenligne med den seneste ansøgning, de har modtaget og godkendt for loddet.


  1. Situationsplan over de nærliggende huses placering. Fås ved henvendelse til teknikforvaltningen i Njalsgade eller ved at søge på http://kbhkort.kk.dk/spatialmap


  1. En lille tekst, der kort uddyber lidt om, hvad det er, man vil. Altså en tekst, der beskriver processen, materialevalg samt en udregning af den samlede byggeprocent. Både hvad angår den nuværende og den kommende. Kommunen giver som skrevet i vedtægterne dispensation til, at 'det bebyggede areal' kan være op til 20 procent af grundens samlede areal. Detaljerne står i vedtægterne. Grundarealet står på forsiden af haveejerens andelsbevis. Dette dokument skal skrives under af haveejeren, så alle er enige om, hvad der gives godkendelse til, og haveejeren har sit på det rene i en salgssituation og over for kommunen og foreningen. Her skal også påføres ejendomsskattenummeret, som kan findes  på SKAT's hjemmeside. Klik på 'ejendomsvurderinger' nederst til højre i den blå blok. Klik dernæst på 'slå en bolig op' i den gule bjælke. Vælg så København Kommune og skriv 'Hf. Brønshøjholm' i vejnavn. Herefter kan man finde frem til sit ejendomsnummer.


  1. Før bestyrelsen kan give den fuldmagt, man skal bruge for at søge videre hos kommunen, skal haveejerens naboer skrevet under på dokument 1, 2, 3 og 6. Det er ikke nok med mundtligt tilsagn. Det er sådan, man ender i alt muligt nabogøgl lige pludselig. Naboerne skal have lov at se jeres tegninger, så alle er med på, hvad byggeriet indebærer. Derefter skal de skrive ‘godkendt’, underskrift og dato på, og så videre til bestyrelsen, som derefter med god samvittighed kan give jer en fuldmagt til at søge videre med hos kommunen. Når tilladelsen er modtaget fra kommunen, sendes en kopi videre til bestyrelsen. Først derefter må byggeriet påbegyndes. Alle ovenstående dokumenter skal afleveres digitalt til bestyrelsen på mail: haveby@gmail.com.


Ovenstående kan virke voldsomt ved første øjekast, og man skal da også beregne nogle måneder til hele denne ansøgningsproces, men hvis ovenstående gøres rigtigt første gang, undgår både haveejer, bestyrelse og kommune yderligere forsinkelser undervejs. Kommunen benytter sig ofte af de tyve arbejdsdage, de har til at behandle en ansøgning, så hvis noget mangler og skal eftersendes, går der hurtigt yderligere tyve arbejdsdage. Ovenstående skal altså følges ret slavisk, hvis man er interesseret i den kortest mulige sagsbehandlingstid.


Nærmere rådgivning om regler og tilladelser kan fås hos:

Københavns Kommune

Center for Byggeri

Njalsgade 15, 1. sal, 2300 Kbh. S

Tlf: 33665200


Kort nyt:


Generalforsamling

afholdes

 27/4 2020


AFLYST PÅ GRUND

AF CORONA