Køb og salg

Havebyen Brønshøjholm

Hf. Brønshøjholm 44A | 2700 Brønshøj | CVR 22409417

105 andelshaver tæt ved Utterslev Mose

Køb og salg

Havebyen Brønshøjholm er en andelsforening, hvor medlemmerne ejer grunden i fællesskab. Vi er ikke medlem af kolonihaveforbundet. Helårsbeboelse er ikke tilladt.


Hvor og hvordan

Foreningen har ingen venteliste og handel med husene foregår frit mellem sælger og køber - bestyrelsen skal dog godkende den endelige køber inden overtagelse.


Salg af huse foregår oftest ved opslag på foreningens opslagstavle, samt ved annoncer på internettet.


Sælger og køber

For at kunne informere nye købere - kommende medlemmer - ordentligt om foreningen, skal sælger informere bestyrelsen når mulig køber er fundet.


Køber skal således kontakte bestyrelsen inden overtagelse for at få nødvendig information om haveforeningen.


Indskud og øvrig betaling

For at blive andelshaver i Brønshøjholm, skal man betale et indskud til foreningen på 10.000,- kr.

Betaling af årlig haveleje sker 2 gange om året: i januar og juli.

Betaling af fælles kloaklån sker ligeledes 2 gange årligt: i april og oktober, med mindre kloaklånet indfris/er indfriet.


Bank

Foreningen anvender Arbejdernes Landsbank, Brønshøj Afdeling, der kender havebyen og lokalområdet indgående.Finansieringstilbud
Tilslutning til kloaknet

Havebyen har i efteråret 2007 etableret fælles kloaknet. Mere end halvdelen af haverne er tilsluttet kloaknettet. Medlemmerne har på generalforsamling i 2007 vedtaget, at såfremt tilkobling til kloaknettet ikke allerede er sket, skal nye andelshavere tilsluttes senest 6 måneder efter overtagelse.


Kort nyt:


Generalforsamling

afholdes

 27/4 2020


AFLYST PÅ GRUND

AF CORONA