Kontakt

Kontakt med bestyrelsen

Mosen

Kontortider

Afholdes i sommersæsonen ved fælleshuset. Kontortiderne er typisk af en halv times varighed, og de går på skift mellem bestyrelsesmedlemmerne. Du kan se tidspunkt for næste kontortid, der opslås på tavlen på gavlen af fælleshuset, Det Røde Hus.


Telefon og mail

På opslagstavlen findes telefonnummer til bestyrelsen.

Mail til bestyrelsen er: haveby@gmail.com

Mails tjekkes ca. 1 gang ugentligt, så noget svartid må beregnes.


Postkasse

Besked til bestyrelsen kan også lægges i postkassen, der findes under halvtaget ved Det Røde Hus. Postkassen tømmes ugentligt i sommerhalvåret. Emner, der kræver behandling, vil blive taget op på næstkommende bestyrelsesmøde.


Øvrig information

Nyhedsbreve ophænges på havebyens opslagstavle på gavlen af fælleshuset, Det Røde Hus.

Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger er tilgængelige inde i Det Røde Hus.Kort over Havebyen Brønshøjholm


Kort nyt:


Generalforsamling

afholdes


Tirsdag

 24/08 2021

kl. 19.00

Salen på Pilegården