Fælles faciliteter

Havebyen Brønshøjholm

Hf. Brønshøjholm 44A | 2700 Brønshøj | CVR 22409417

105 andelshaver tæt ved Utterslev Mose

Fælles faciliteter

I Brønshøjholm Haveby er der en festplads. Omkring

pladsen ligger et fælleshus, kaldet Det Røde Hus, og

en toiletbygning. Pladsen omfatter desuden en

legeplads samt et område til renovation med

omfattende affaldssortering.


Fælleshuset, Det Røde Hus, er p.t. under ombygning.

Når det bliver færdigt vil det omfatte et lille festlokale

med tekøkken, et lille bibliotek, værksted, depoter

samt et rum med fælles vaskemaskine. I øvrigt råder

haveforeningen over visse fælles haveredskaber

som ukrudtsbrænder, havetromle, flis-maskine,

drænspade, pælebor og lange stiger.


I toiletbygningen er der foruden dame- og herretoiletter, adskilte brusebade med poletsystem samt et særskilt skyllerum til "camping-toiletterne”.


Havebyen har i efteråret 2007 fået etableret fælles vand- og kloakledninger, der er tilsluttet det offentlige kloaksystem. Nye medlemmer skal – såfremt det ikke er sket - tilsluttes det fælles kloaknet senest 6 måneder efter overtagelse.


Pladsen i havebyen fungerer dels som festplads, dels som vendeplads til køretøjer. Bl.a. skal der være plads til at renovationskøretøjer kan vende. Parkering på pladsen og hovedstien er derfor ikke tilladt, ligesom det af hensyn til foreningens dræn ikke er tilladt at køre på de små stier. Vi har derfor en trækvogn og en sækkevogn, der kan benyttes, når tunge ting skal fragtes til og fra de enkelte haver.


Af hensyn til havebyens mange børn er cykling og knallertkørsel heller ikke tilladt på foreningens stier.

Fællesbad/toilet


Kort nyt:


Generalforsamling

afholdes

 27/4 2020


AFLYST PÅ GRUND

AF CORONA