Affald

Havebyen Brønshøjholm

Hf. Brønshøjholm 44A | 2700 Brønshøj | CVR 22409417

105 andelshaver tæt ved Utterslev Mose
NEJ TAK – Dette må IKKE sættes til storskrald


 •  Imprægneret træ og pvc


 •  Rockwoll, glasuld og lign.


 •  Gips og gipsplader, mursten, tagsten, tagpap, tagplader, eternit


 •  Mørtel, poser med div. ”filler” og spartel


 •  Sanitetsudstyr: f.eks. wc’er og håndvaske af porcelæn


 •  Jord, sten, grus, beton


 •  Tøj og stof - (Benyt fx, tøjcontainer ved Frederikssundsvej 202)JA TAK - Hvad kan sættes til storskrald?


 •  Indbo som fx møbler, reoler, gulvtæpper, havemøbler


 •  Træ til genanvendelse - Søm, skruer mv, der stikker ud skal fjernes eller bøjes ind


 •  Byggeaffald af træ, plast og metal fra gør-det- selv-arbejde


 •  Stort elektronik som TV, vaskemaskiner osv.


 •  Cykler mærket med seddel: ”fjernes af renovatøren”Hvordan skal det sorteres, hvor stort må det være?


 •  Sættes ”pænt og ordentligt” så det er let at komme til. Skraldemændene tager det ikke med hvis det    roder i en bunke.


 •  Sættes indenfor den røde afmærkning. Hvis der ikke er mere plads – så vent.


 •  Lange genstande må højst være 150 cm.


 •  Ting må ikke stables højere end 120 cm, samt må ikke være tungere end hvad to mand kan håndtere.


 •  Mindre genstande skal kommes i klare plastsække.


Se i øvrigt kommunens retningslinjer: http://www.kk.dk/indhold/storskrald

Storskrald


Kort nyt:


Generalforsamling

afholdes

 27/4 2020


AFLYST PÅ GRUND

AF CORONA