Kloak & vand

Havebyen Brønshøjholm

Hf. Brønshøjholm 44A | 2700 Brønshøj | CVR 22409417

105 andelshaver tæt ved Utterslev Mose

Kloak & vand


Guide til ventiler, din sorte vand- og målerbrønd til brugsvand og grønne pumpestation til spildevand


Guide til ventiler


Tryk på linket her TRYK HER så kan du se finde den ventil, der betjener din have. Du kan finde ud af hvordan dækslet ser ud og hvordan du betjener ventilen. Start med at kig på oversigtskortet.


I Linket finder du:

  1. Oversigt over stopventilers beliggenhed i havebyen
  2. Oversigt over havenummer / ventilnummer
  3. Genfindingsskitser til ventilerne 00 - 92 
  4. Enkelte forklarende fotos.Guide til din sort vand- og målerbrønd


I vandbrønden sidder 2 haner til åbning/lukning af vandet. Imellem disse haner er der en vandmåler, hvor det kan aflæses hvor meget vand der forbruges på din grund.


I nogle af vandbrøndene står grundvandet meget højt. Det bevirker at hanerne kan ruste.

Den høje vandstand har ingen betydning for slanger, muffer og vandmåler. De kan alle ”tåle” vandet. Hanerne lider ingen voldsom nød såfremt de er rustne.

Du kan dog afhjælpe rust ved at du ved lav vandstand:


1: Børster håndtagene med en stålbørste, og efterfølgende

2: Smører håndtagene med lidt vandskyende fedt.

3: Det er vigtigt at begge håndtag "motioneres", dvs. drejes frem og tilbage godt 2 gange om året.


Lukning af vandet for vinteren

Du skal selv huske at lukke for dit vand - det sikrer dig mod frostskader samt at vand løber ud.

Får du en frostskade og vandet løber ud, skal du selv betale for vandet, og det kan blive vældig dyrt. Du lukker for vandet ved at lukke begge haner i din sorte vandbrønd.


Når du har lukket for vandet, skal du tømme dine rør for vand ved at åbne dine haner i huset. Husk også evt. vandvarmer og toiletkumme.


Endeligt skal du tømme rørene ved at åbne den lille ventil i målerbrønden. (Sidder ved siden af de stop-haner du har lukket).


Åbning af vandet om foråret

Luk alle vandhaner i huset. Åbn dernæst for vandet ved at dreje på stop-hanerne i din vandbrønd.


Guide til grøn pumpestation til spildevand


Afløb og kloakrør

Afløb fra dit hus skal tilsluttes pumpen i den grønne brønd/pumpestation på din grund. Rørene fra hus til brønden skal ligge med fald. Fra brønd til den offentlige kloak afledes via en trykledning.


Tilslutning til pumpen/brønden

Arbejdet SKAL udføres af en autoriseret kloakmester, der tilslutter kloakrørene til studsen for neden på brønden. Når kloakmesteren er færdig skal han rengøre og gennemspule alle rør helt rene. Efter at alt er tilsluttet skal vor vandmand sætte pumpen i brønden. Du skal kontakte vandmanden for aftale om isætning.


Følgende må aldrig kommes i afløbet:

  * Faste enheder som f. eks. bleer, bind og nylonstrømper

  * Fritureolie

  * Sand og grus fra køkkenvask og gulvafløb

  * Alle kemikalier (terpentin, olie, malerrester osv.)

  * Tag- og drænvand må ikke tilsluttes kloak eller afløb


Drift af pumpen – den rød/grønne lampe

For at undgå driftsproblemer og evt. driftsstop, må strømmen aldrig afbrydes. Også i vintersæsonen er det bedst at lade pumpen være tændt. Det sikrer at evt. grundvand, der siver ind i rørene kan ledes bort. Du skal dog være opmærksom på, at pumpestationen kun er beregnet til bortledning af spildevand ved normal brug af kloaksystemet.


For at se om pumpen fungerer, er det yderst vigtigt, at den rød-grønne lampe på dit el-skab er synlig. Du bør derfor jævnligt tjekke at lampen lyser grønt.


Eventuelt driftsstop

Ved evt. driftsstop af pumpen vil lampen lyse rødt. Du kan gøre følgende:


* Vent ca. 5 minutter og se om lampen stadig lyser.

* Lyser lampen fortsat rødt, kan du kontakte vores vandmand.


Har du problemer med at aflede spildevandet fra dit hus, kan der evt. være stop på dit eget interne afløbssystem fra brønd til hus. Hvis du har installeret en spulebrønd, kan du kontrollere det ved at:


* Se efter om bundløbet er frit i spulebrønden.

* Såfremt bundløbet er frit, så fungerer pumpen, og du skal kontakte en kloakmester for at få dine kloakrør undersøgt for evt. tilstopning.


Gennemspuling af pumpen

Når du lukker for vandet om vinteren, eller hvis du ikke bruger dit hus i længere periode, bør du gennemskylle kloakbrønden med rent vand. Det gøres ved at åbne et par haner i huset og lade 40-60 liter vand løbe i afløbet. Så vil kloakbrønden automatisk skylles og blive tømt for snask. Det sikrer mod gæring og lugtgener. Gennemspuling bør derudover ske minimum én gang årligt.Kort nyt:


Generalforsamling

afholdes


Onsdag

 2/09 2020

kl. 19.00

Salen på Pilegården